Personale

 

Læge, Thomas Houg

 • Ejer
 • Speciallæge i Almen Medicin
 • Læge fra Københavns Universitet 2004
 • Praktiserende læge 2013
 • Født 1976

Læge, Rikke Gabriel

 • Ejer
 • Speciallæge i Almen Medicin
 • Læge fra Syddansk Universitet 2000
 • Praktiserende læge 2010
 • Født 1970

 

Læge, Signe Jensen

 • Ejer
 • Speciallæge i Almen Medicin
 • Læge fra Københavns Universitet 1989
 • Praktiserende læge 1998
 • Født 1962

Læge, Maria Tornager Nielsen

 • Ejer
 • Speciallæge i almen medicin
 • Læge fra Københavns Universitet i 2010
 • Praktisende læge 2018
 • Født 1982

 

 

 

Læge, Nadia Chaaban

 • Uddannet læge
 • KBU-læge
 • Ansat fra 1/3 2024- 31/8 2024

 

 

 

 

 

 

Læge, Anja Laurfelt Munch Jacobsen

 • Ansat i uddannelsesstilling til speciallæge i almen medicin
 • Fase 3-læge
 • Ansat fra 1/5 2024- 30/4 2025

 

 

 

Læge, Stefan Loskov Pedersen

 • Uddannet læge
 • KBU-læge
 • Ansat fra 1/5 2024- 31/10 2024

 

 

 

 

Sygeplejerske, Charlotte Borge

 • Varetager visse sukkersyge-, blodtryks-, astma og KOL-kontroller.
 • Rygestopundervisning
 • Desuden udlandsvaccination, børnevaccination, kostvejledning, blodprøver - og meget andet.  

Sygeplejerske, Pernille Pedersen

 • Varetager visse sukkersyge-, blodtryks-, astma og KOL-kontroller
 • Pernille blev ansat i klinikken pr. 1. januar 2022

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær, Britt Harreschou

 • Uddannet Social - og Sundhedsassistent og Farmakonom
 • Udfører receptfornyelser, telefon, e-kommunikation og meget andet.

Sekretær, Kirsten Hansen

 • Uddannet farmakonom
 • Udførerrygestop og kostvejledning, blodprøver og hjertediagram, sekretæropgaver - og meget andet

Sekretær, Connie Rudolfsen

 • Uddannet lægesekretær
 • Udfører receptfornyelser, telefon, e-kommunikation - og meget andet.