Forside

Telefontider hos Trelleborgklinikken

Telefontid hos lægerne kl. 8.00 - 8.30 dagligt

Telefontid hos sekretærerne: kl. 8.00 - 12.00 dagligt

 

Åben konsultation:

Vi har åben konsultation hver mandag.

Her kan du få vurderet et akut eller andet enkeltstående helbredsproblem hos en læge eller sygeplejerske uden forudgående tidsbestilling.

Du skal registreres på dagen mellem kl. 14.00 - 15.00.

I åben konsultation er det ikke muligt at vælge en bestemt læge eller sygeplejerske.

Nærmere information følger senere

 

Mød ikke op i klinikken, hvis du har symptomer fra luftvejene, uden forudgående aftale.

 

Klinikken:
Vi er placeret på 2 etager -1. sal og stuen. Der er adgang fra trappegang/elevator til begge etager, samt fra intern trappe i selve klnikken.

På 1. salen er lægerne Signe Jensen, Rikke Gabriel og Maria Tornager Nielsen placeret. Herudover sygeplejerske Charlotte Borge.

stueetagen er læge Thomas Houg placeret. Herudover sygeplejerske Pernille Pedersen samt laboratoriefunktionen ved vores personale.

 

Receptfornyelse af afhængighedsskabende præparater (fx: Sovepiller, beroligende eller stærk smertestillende medicin)

Grundet nye, strammere retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedrørende denne type medicin, skal alle receptfornyelser fremadrettet ske ved personligt fremmøde i klinikken, og alle skal mindst 1 gang årligt have en konsultation ved lægen vedrørende dette.

Hvis ikke du har været til årssamtale indenfor det seneste år, bedes du få en tid til konsultation, inden du løber tør for medicin igen. Vi vil dér aftale, hvordan vi fremover ordinerer din medicin, hvor længe det skal fortsætte, diskutere aftrapningsmuligheder, og tale om eventuelle bivirkninger.

Med venlig hilsen

Trelleborgklinikken 

 

Sundhedskort:
generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod, at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sundhedskort – dette skal derfor medbringes.

 

Konsultationslængde:
der er afsat 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Kronisk sygdom:
lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. en fast kvartårlig kontrol. Kontrollen er såfremt der indgår blodprøvesvar eller andre tidskrævende laboratorieundersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til lægesamtalen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes.

Akut sygdom:
Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom.

Bevægelseshandicappede:
Der er adgang til klinikken via elevator.

Parkeringsforhold:
Klinikken har egne parkeringspladser. Der er 2 times parkering. Husk at registrere din nummerplade ved ankomst til klinikken.
 
Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører: 
Blodprøvetagning.
Direkte bestemmelse i eget laboratorie af hb, INR, blodsukker, CRP.
EKG – elektrisk hjerte diagram
Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
Lungefunktionsundersøgelse ved avanceret spirometri.
Allergiudredning via blodprøve-tagning.
Urindyrkning.

Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk og kemisk undersøgelse).

Rejsevaccinationer - priser: 

Prisen er pr. vaccine og der tages forbehold for prisændringer. Enkelte vacciner skal kun gives 1 gang – andre 2 og 3 gange

Hepatitis B barn (Engerix B) - 220,-

Hepatitis B  voksen (Engerix B) - 250,-

Hepatitis A barn (Havrix) - 230,-

Hepatitis A voksen (Havrix) - 300,-

Hepatitis A+B barn (Twinrix) - 330,-

Hepatitis A+B (Twinrix) - 450,-

Japansk hjernehindebetændelse - 885,-

TBE (Centraleuropæisk encephalit) - 300,-

Tyfus (Typhim Vi) - 220,-

Meningokok ACYW 135 (Mekka-rejser) - 500,-

Gul feber - 260

Stivkrampe-Difteri til rejsebrug - 95,-

 

Grundhonorar for første vaccinationsseance - 450,-

Efterfølgende revaccinationer - 250,-

Vaccinationer af efterfølgende personer pr gang - 200,-

  

 

 

Øvrige priser: 

Motorattest kr. 750,-

Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed kr. 750,-

Ansøgning om Parkeringskort: kr. 750,-

Forsikringsattester:

  • Grundet ny aftale mellem De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Forsikringsbranchen, er visse forsikringer sluppet fri på markedsvilkår.

    Prisen er fastsat til 500 kr. eksklusiv moms pr. 15 minutters tidsforbrug (beløbet debiteres ved periodens start).

 

STPS rapport